KIINAN KAUPAN JA KULTTUURIN VALMENNUS, KOULUTUS 

Facebook Twitter Gplus LinkedIn RSS
Osuusmyllynkatu 5
33700, Tampere
040 5253 111

YDINOSAAMISEMME: KIINAN KAUPAN VALMENNUS

ChinaWorks on käytännönlähteistä Kiinaan paneutuvaa businesskoulutusta, konsultointia ja asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Tarjoamme palvelujamme suomalaisille yrityksille, yrittäjäjärjestöille, elinkeinoelämän edustajille ja oppilaitoksille sekä muille Kiinan kaupasta kiinnostuneille tahoille koko Suomen alueella.

Mitä tarjoamme?
Monipuolisten palvelujemme tarkoituksena on antaa asiakkaillemme realistinen kuva Kiinassa toimimisen edellytyksistä riskien hallitsemiseksi ja hukkainvestointien estämiseksi, sekä auttaa markkinoille jo etabloituneita yrityksiä näiden ongelma-tilanteissa. Palveluihimme kuuluvat mm. asiakastarpeisiin räätälöidyt valmennuspaketit ja -konsultoinnit, komennusvalmennukset sekä delegaatiovierailuiden järjestelyt.

Miksi tarjoamme?
Kiinan vetovoiman jatkuminen on tosiasia. Kiina vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti myös suomalaiseen liike-elämään, halusimme sitä tai emme. Samalla kun Kiinan palkkakustannustaso on noussut voimakkaasti, on Kiinasta yleisen vaurastumisen myötä muodostunut strategisesti merkittävä kohdemarkkina yhä useammalle suomalaisyritykselle, niin kuluttaja- kuin B-2-B -sektorillakin.

Kustannustason noususta huolimatta, Kiina on ja tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävä tekijä valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi kiinalaiset yritykset ovat mukana entistä useammassa hankintaketjussa tai yhteistyöprojektissa. Kiinalaisyritysten lisääntyvä kansainvälistyminen ja kasvava rooli rahoittavana tai omistavana tahona korostaa tarvettamme ymmärtää kiinalaista ajatusmaailmaa. Meidän on tärkeää tuntea paitsi Kiinan markkinoita, myös tapakulttuuria, jotta pystymme onnistumaan ja menestymään toimintaympäristössä, joka eroaa logiikaltaan, käytännöiltään ja ennenkaikkea juridisesti olennaisesti siitä mihin olemme Pohjois-Euroopassa tottuneet. “If you can’t beat them, join them.”

Valitse meidät!
ChinaWorksin ammattilaiset ovat olleet mukana kiinalaisessa liiketoiminnassa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Puhumme kiinaa, mikä on kulttuurin pintasyvemmältä ymmärtämisen ehdoton edellytys. Meillä on kattava kokemus myös yritysten operatiivisten toimintojen organisoimisesta ja johtamisesta niin pk- kuin suuryrityksistäkin useilta eri toimialoilta, joten osaamisemme ja ammattitaitomme eivät rajoitu pelkästään strategisten linjausten hahmottelemiseen.

Olemme olleet Kiinassa riittävän kauan tietääksemme, että kaikessa emme voi olla parhaita eikä kaikkeen voi keskittyä. ChinaWorks onkin verkottunut voimakkaasti muiden Kiinaan liittyviä yrityspalveluita tuottavien yritysten kanssa: yhdessä osaavien yhteistyökumppaniemme kanssa pystymme tarjoamaan Kiinaan katseensa suuntaville yrityksille kattavan palvelukokonaisuuden. Ole siis rohkeasti yhteydessä!